Biznes

Franczyza – informacje ogólne

Franczyza (ang. franchising) czyli system sprzedaży towarów, usług lub technologii oparty jest na ciągłej i ścisłej współpracy między prawnie i finansowo odrębnymi przedsiębiorstwami – franczyzodawcą i jego franczyzobiorcami. Przez cały czas obowiązywania umowy franczyzowej obowiązuje przepływ know-how od franczyzodawcy do franczyzobiorcy. Jako, że obecnie jest to jedna z najszybszych i najprostszych dróg rozwoju własnego biznesu, warto dowiedzieć się nieco więcej na temat franczyzy i ogólnych zasad jej funkcjonowania.

Podmioty

Umowa franczyzy (ang. franchise agreement) zawierana jest pomiędzy franczyzodawcą a franczyzobiorcą. Zaliczana jest do tzw. umów nienazwanych. Stronami franczyzy są zaś wspomniani już franczyzodawca i franczyzobiorca. Franczyzodawca udziela praw i nakłada obowiązki, a tym samym upoważnia biorcę do korzystania z pakietu franczyzowego. Natomiast franczyzobiorca to strona, która uzyskuje pewne prawa i przyjmuje obowiązki (płacenie franczyzodawcy wynagrodzenia, udostępnianie do kontroli oraz prowadzenie działalności na własny rachunek i we własnym imieniu).

Charakterystyka systemu

Istotą systemu franczyzowego jest nadawanie przez franczyzodawcę franczyzobiorcom praw oraz nakładanie na nich obowiązku prowadzenia działalności zgodnie z opracowaną przez niego uprzednio koncepcją. W ramach umowy oraz w zamian za bezpośrednie lub pośrednie świadczenia finansowe licencja upoważnia indywidualnego franczyzobiorcę do wykorzystywania nazwy handlowej, znaku towarowego lub usługowego, metod prowadzenia działalności gospodarczej, wiedzy technicznej oraz systemów postępowania franczyzodawcy, a także do korzystania z pomocy handlowej i technicznej franczyzodawcy.

Załóż swój własny biznes dzięki franczyzie http://rabat-detal.pl/