Dom i wnętrze

Zaoszczędź ze świadectwem energetycznym!

Świadectwo energetyczne, zwane również certyfikatem energetycznym bądź termomodernizacyjnym, mimo, że nienarzucane odgórnie przez polskie prawo, uznawane jest za konieczne. A to dlatego, że w przypadku nieposiadania tego dokumentu, a w szczególności w sytuacji odsprzedaży lub wynajmu domu istnieje zagrożenie, że zostaniemy obciążeni wysokimi karami pieniężnymi. Zacznijmy jednak od początku. Czym w ogóle jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku? Czy wszyscy jesteśmy zobowiązani je posiadać? Czy to tylko przykry obowiązek, czy może dokument niesie za sobą jakieś korzyści?

Co rozumieć pod pojęciem certyfikatu energetycznego?

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku jest to specjalistyczny dokument, który obejmuje szczegółowy opis konkretnego budynku pod względem energii, jaką zużywa. Określa również klasę energetyczną obiektu, ocenia zakres jego zapotrzebowania na energię, a także osądza wydajność zastosowanych w nim rozwiązań. Jego celem jest zapewnienie jak największych oszczędności na energii – zarówno elektrycznej, jak i cieplnej. Certyfikat energetyczny przyznawany jest na okres 10 lat. Po upływie tego czasu dokument należy odnowić.

Kto jest zobowiązany do posiadania świadectwa termomodernizacyjnego?

Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej nakłada się na właścicieli lub inwestorów danego budynku. Osoby te muszą dołożyć wszelkich starań, aby go uzyskać. To w ich gestii leży udostępnienie uprawnionemu audytorowi niezbędnych dokumentów, dzięki którym specjalista będzie mógł w sposób rzetelny przygotować certyfikat. W większości przypadków służy temu projekt budowlany obiektu oraz dokument z przeprowadzonej inwentaryzacji.